je nachdem

michael fleischer
instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej
uniwersytet wrocławski
ul. joliot-curie 15
50-383 wrocław
071 7919167, 0697621777
m_fleischer@gmx.de